Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Các loại máu.

          Các loại máu.

Loai máu là chất đạm kháng nguyên mà một người mang trên màng bọc của hống huyết cầu và kháng thể có ở trong huyết tương.

Kháng thể làm việc như kháng nguyên, những chất gây ra tụ thành từng nhóm của các tế bào máu.

Hiện có 22 loại nhóm máu. Các loại thông thường nhất là A, B, AB và 0.     

Người có máu loại A có kháng nguyên A ở trên hồng huyết cầu, và kháng thể loại B trong huyết tương.

Nếu họ được truyền máu loại B, kháng nguyên B trong máu được truyền sẽ kích thích các kháng thể của tế bào B, gây ra tụ lại của các tế bào và có thể làm chết người vì sự đông đặc của máu.Một tai nạn tương tự sẽ xẩy ra nếu người có nhóm máu loại B (kháng nguyên B, kháng thể A) được truyền với máu loại A.

Người có máu loại AB có cả kháng nguyên  A và B nhưng không có kháng thể. Chúng nhận tất cả các loại máu A,B và O.

Người có loại O không có cả kháng thể A hoặc B và chỉ an toàn để nhận máu loại 0.

Nhóm máu là đặc điểm của di truyền.Bốn mươi tư người Hoa Kỳ có máu loại 0; 40 loại A;10 phần trăm loại B; 5% hoặc ít hơn thuộc loại AB.

Nhóm máu căn bản xẩy ra như nhau ở nam và nữ.

Chỉ có một nhóm liên kết giới tính là nhóm phụ gọi là Xg.Nhóm phụ này được tìm ra năm 1962 ở trong huyết thanh của một người đã nhận nhiều lần truyền máu.Nhóm máu Xg là một X-linked trai, truyền qua gien ở trên nhiễm thể X.Cũng giống như các X-linked traits, máu nhóm Xg chỉ có ở nam giới.

Loại máu di truyền được dùng để quyết định quyền làm cha mẹ.Trong khi có cùng nhóm máu như của một đứa bé không xác định người nam là cha, có nhóm máu khác với đứa bé có thể loại trừ đương sự hoàn toàn.

Nhóm máu cũng được dùng trong y học về gien, để cho biết làm sao mà bệnh về gien có thể lưu truyền ở nhiều thế hệ./.

Comments are closed