Vài nét về BS Ý Đức

- Tiến sỹ Y Khoa Quốc Gia

- Tuổi Ất Hợi

- Cựu học sinh Chu Văn An Hà Nội

- Tốt nghiệp Đại Học Y Dược Khoa Sài Gòn

- Hành nghề liên tục tại Việt Nam-Hoa Kỳ gần 40 năm.

- Biên khảo các vấn đề Y tế, Dinh Dưỡng Xã hội, Lao động

- Tác phẩm: Thuốc Mỹ Chữa Bệnh Ta, An Hưởng Tuổi Vàng, Sức Khỏe và Đời Sống, Người Cao Tuổi Việt Nam trên Đất Mỹ, Dinh Dưỡng và An Toàn Thực Phẩm, Bệnh Người Cao tuổi, Câu Chuyện Thầy Lang.

- Cộng tác với nhiều nhật báo, tập san, truyền thanh (RFI, RFA, VOA, Vietnam Hải ngoại, VAB, Dallas Radio, Lạc Việt Radio-Canada),  Đài truyền hình O2TV, VAN-TV55.2 , các website trong và ngoài Việt Nam trong các tiết mục y tế xã hội, lao động, dinh dưỡng.

- Tham gia chính chương trình Vấn Đáp Sống Khỏe của Hội Con Rồng Cháu Tiên VN Canada và YKHOANET thực hiện.

Chứng ăn vô độ.

                                          Chứng ăn vô độ.

Đây là rối loạn về ăn bulimia với đặc tính là tiếp tục ăn với số lượng từ 1000 calo tới 50.000 ca lo một lần.Giống như chứng biếng ăn, ăn vô độ thường thấy ở nữ giới hơn nam giới. Nói chung, khoảng 4 phần trăm nữ giới trẻ mắc chứng này.

Có một liên hệ giữa các kích thích tố và chứng ăn vô độ. Vào năm 1988, các  nhà tìm hiểu Thomas D. Geracioti, Jr của National Institute of Health và Roger A. Liddle ở Duke University tại Durham, North Carolina đã thấy rằng nữ giới bị chứng ăn vô độ sản xuất lượng cholecystokin ít.

Cholecystokin được sản xuất từ ruột non. Nó tiết ra tùy theo sự ăn và giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định cảm giác no.Trong số chứng ăn vô độ của nghiên cứu này, mức độ cholecystokin sau khi ăn chỉ bằng một nửa cholecystokin  của người không bị chứng ăn vô độ. Phụ nữ với chứng ăn vô độ cũng cảm thấy ít đầy hơn là sau khi ăn.      

Comments are closed